Açılış Oturumu
Açılış otururumu Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER’in başkanlığında, Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR’ın “Klorofilya’da Ormancılık (Bir “Ütopya Denemesi”) ve Sayın Abdurrahman SAĞKAYA’nın “Ormancılığın Dünü ve Geleceği” konulu çağrılı sunumları ile gerçekleştirildi.
devamı için tıklayınız

Oturumlardan Resimler

Kongreden Genel Resimler
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
20-22 Mayıs 2010
Resimler için tıklayınız...

Özel Oturumlar
14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı
14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Başkanlığında gerçekleştirildi.
Resimler için tıklayınız...

Öğrenci Oturumu
AÇÜ Orman Fakültesi öğrencileri ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Resimler için tıklayınız...

ODSUTZ Oturumu
Ormana Dayalı Sektör Ulusal Teknoloji Zemini (ODSUTZ) Oluşturulması Amacıyla Bir Değerlendirme
devamı...

Teknik Gezi

Daha Büyük Haritayı Görüntüle

Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanı teknik gezisi katılımcılar ile beraber 22.05.2010 tarihinde gerçekleştirildi.

Resimler için tıklayınız...

Bildiri Kitapları I. Cilt

1- Klorofilya’da Ormancılık (Bir “Ütopya” Denemesi), Yücel ÇAĞLAR

2- Ormancılığın Dünü ve Geleceği, Abdurrahman SAĞKAYA

3- Orman Mühendisliği Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sezgin ÖZDEN, Furkan EKİCİ

4- Orman Mühendislerinin 5531 Sayılı Yasa Kapsamında İstihdamına İlişkin Bir Araştırma: Artvin İli Örneği, Atakan ÖZTÜRK, Ümit AKTAN, M. Fehmi TÜRKER, Ufuk DEMİRCİ

5- Türkiye’de Yaban Hayatı Lisans Eğitiminin Gelişiminde Orman Mühendisliği’nin Yeri ve Önemi, Şağdan BAŞKAYA

6- Avrupa Birliği Natura 2000 Ağı Kapsamında Ormanların Korunması ve Sürdürülebilir Ormancılık, Meryem ATİK, Osman KARAELMAS

7- Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Yaşanan Gelişmeler, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, Hasan ALKAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet EKER

8- Karadeniz Bölgesinde Orman Köylüsünün Ormancılık Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mustafa F. TÜMERDİRİM, Hikmet KARADUMAN

9- Doğu Karadeniz, Türkiye ve Dünya Ormancılığının Sorunları ve Bu Sorunları Doğuran Köksorunların İrdelenmesi, Mustafa Fehmi TÜRKER, Canan YILMAZ

10- Bir Orman Köylüsü Olarak Ormanlar Nasıl Korunur?, Kenan ALTUN

11- Güneş Enerjisi ve Artan Kullanım İmkanları, Benan TURAN, Said DAĞDAŞ

12- Biyolojik Çeşitliliğin Ülkemiz Açısından Önemi ve Korunan Alan Planlarına Yansıtılması, İdris OĞURLU, Şengül AKSAN

13- Ekoturizmin Orman Köyleri Kalkınmaları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Ölçümü (Camili Biyosfer Alanı Örneği), Mustafa Fehmi TÜRKER, İnci Zeynep AYDIN

14- Honaz Dağı Milli Parkının İşlev Zenginliği ve Kullanım Planlaması, Said DAĞDAŞ, Mustafa KALLİMCİ

15- Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi Projesi-1: Katılımcıların Algı ve Beklentileri, İdris OĞURLU, Hasan ALKAN, Ebubekir GÜNDOĞDU

16- Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneğinde Korunan Alanlara Farklı Bir Bakış, Rüstem KIRIŞ, Hüseyin Cihad ANLAR, Necati ALIÇ

17- Kalkınma Ajansları: “Türkiye’de Açılan Yeni Çığır”, Said DAĞDAŞ

18- Orman Kadastrosunun Özel Mülkiyete Etkileri, Faruk ÇEBİ

19- Türkiye’de Orman Mülkiyetinde Tarihi Süreç ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Hüseyin AYAZ

20- Doğu Karadeniz Bölgesinde Arazi Kullanımı, Mülkiyet Yapısı ve Kadastro İlişkileri, Cemal BIYIK, Ayşe YAVUZ

21- Arazi ve Orman Mülkiyetinin Belirlenmesinde Yaşanan Bazı Çelişkilerin Orman Kaynaklarının Sürdürülebilirliğne Etkileri, Ahmet İPEK, Mahmut EROĞLU

22- Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde İşlenen Orman Suçlarında Artış veya Azalışa Sebep Olan Faktörler, Ömer Naci KAYA, Neşe YALMAN, Ufuk ÖZDEMİR

23- Orman İşletme Amaçlarına Ulaşmada Gzft (Swot) Çözümlemesinden Yararlanma İmkânları (Türkiye-Doğu Karadeniz Bölgesi-Maçka Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Örneği), Fatma Aydın YENİ, Mustafa Fehmi TÜRKER

24- Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği, Turan ÖNDEŞ, Muhammed ARDIÇ, Atakan ÖZTÜRK, Bekir KAYACAN

25- Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Son Beş Yıllık Açık Artırmalı Satışlarının İrdelenmesi, Kemal DİKİLİTAŞ, Atakan ÖZTÜRK

26- Orman İşletmeleri Satış Depolarında Etkili Olan Zararlar ve Alınabilecek Önlemler, Osman KOMUT, Sami İMAMOĞLU, Atakan ÖZTÜRK

27- Orman Amenajman Planlarının Hazırlanmasında Otomasyon, Fatih SİVRİKAYA, Selahattin KÖSE, Ali İhsan KADIOĞULARI

28- Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Sosyo-Ekonomik Durum Envanterine Yönelik İş Tanımının Geliştirilmesi, Mehmet KORKMAZ, Hasan ALKAN, Ramazan ÖZÇELİK, Adnan YILMAZTÜRK

29- Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sayısallaştırılması ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması: Kavramsal Çerçeve, Derya Mumcu KÜÇÜKER, Emin Zeki BAŞKENT, Alkan GÜNLÜ

30- Orman Amenajman Planlarının Etçap Modeline Göre Düzenlenmesi: Örnek Simülasyon ve Optimizasyon Modeleri ve Çözümleri, Sedat KELEŞ, Emin Zeki BAŞKENT, Derya Mumcu KÜÇÜKER

31- Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (Etçap) Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Emin Zeki BAŞKENT, Sedat KELEŞ, Ali İhsan KADIOĞULLARI

32- Orman Amenajman Modellerinin Sistem Analizi ve Nesne Tabanlı Tasarımı ve Programlanması, Özkan BİNGÖL, Emin Zeki BAŞKENT, Ali İhsan KADIOĞULLARI, Sedat KELEŞ

33- Ekonomik, Ekolojik ve Sosyal İşlevleri İle Artvin İşletme Şefliği Ormanları, H. Ahmet YOLASIĞMAZ, Abdurrahman ŞAHİN, Atakan ÖZTÜRK, Sedat KELEŞ

34- Sarıçam İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modeli, Ramazan ÖZÇELİK

35- Karışık Meşcerelerde Türler Arası Bonitet Endeks Tahmini, İlker ERCANLI, Aydın KAHRİMAN, Hakkı YAVUZ

36- Doğu Kayını’ Nın Kabuk Kalınlığında Ağaç Yaşı, Göğüs Çapı ve Ağaç Boyunun Etkisi, Serdar CARUS, Yılmaz ÇATAL

37- Sarıçam Meşcerelerinde Deneme Alanlarının 10 Komşu Ağaç Yöntemine Göre Belirlenmesi, Muammer ŞENYURT, Ömer SARAÇOĞLU

38- Saf Doğu Ladini Meşcerelerinde Çap Dağılımının Modellenmesi, Turan SÖNMEZ, Alkan GÜNLÜ, Uzay KARAHALİL, İlker ERCANLI, Abdurrahman ŞAHİN

39- Ormancılıkta Kullanılan Büyüme Modelleri, Turan SÖNMEZ, Abdurrahman ŞAHİN, Nurettin KADİM

40- Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven) Spach. subsp. nordmanniana) ve Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Karışık Meşcerelerinde Ağaçların Sosyal Gövde Sınıflarına Göre Dağılımları ve Bu Dağılımın Çap Artımına Etkisi, Aydın KAHRİMAN, İlker ERCANLI, Hakkı YAVUZ

41- Saf Doğu Ladini Meşcerelerinde Meşcere Tipi Ayrımının İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Turan SÖNMEZ, Uzay KARAHALİL, Alkan GÜNLÜ, Abdurrahman ŞAHİN

Etkinlikler
Halk Oyunları Gösterisi
Halk Oyunları Topluluğunun Yerel Kareografilerinden Oluşan gosterileri kongrede bulunan davetlilerin katılımlarıyla gercekeleştirildi.
Resimler ve haberin devamı için tıklayınız...

Sergi
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu projelerden oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.
Resimler için tıklayınız...

Saz Eserleri Dinletisi
“III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi” etkinlikleri kapsamında tertip edilen Özdemir Hafızoğlu saz eserleri dinletisi...
Resimler

Kapanış Oturumu
Kapanış oturumu AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Güner Başkan Yardımcılığında gerçekleştirildi.
devamı için tıklayınız...

Kır Yemeği
AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Kongre çalışanları ile beraber kır yemeğine katıldı.
resimler için tıklayınız...

Basında Kongre
Destekleyen Kurumlar