Açılış Oturumu
Açılış otururumu Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER’in başkanlığında, Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR’ın “Klorofilya’da Ormancılık (Bir “Ütopya Denemesi”) ve Sayın Abdurrahman SAĞKAYA’nın “Ormancılığın Dünü ve Geleceği” konulu çağrılı sunumları ile gerçekleştirildi.
devamı için tıklayınız

Oturumlardan Resimler

Kongreden Genel Resimler
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
20-22 Mayıs 2010
Resimler için tıklayınız...

Özel Oturumlar
14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı
14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Başkanlığında gerçekleştirildi.
Resimler için tıklayınız...

Öğrenci Oturumu
AÇÜ Orman Fakültesi öğrencileri ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Resimler için tıklayınız...

ODSUTZ Oturumu
Ormana Dayalı Sektör Ulusal Teknoloji Zemini (ODSUTZ) Oluşturulması Amacıyla Bir Değerlendirme
devamı...

Teknik Gezi

Daha Büyük Haritayı Görüntüle

Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanı teknik gezisi katılımcılar ile beraber 22.05.2010 tarihinde gerçekleştirildi.

Resimler için tıklayınız...

Bildiri Kitapları II. Cilt

42- Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçersinde Ağaç Türlerinin Yatay ve Düşey Dağılımlarının Srtm Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi, Hakan YENER, Muhittin İNAN

43- Artvin Orman Bölge Müdürlüğünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, A.Köksal COŞKUN, Turgut DEMİR, Ergün SÜNER

44- Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileriyle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanların Kullanımındaki Zamansal Değişimler, Kadir ERDİN, Hakan YENER, Muhittin İNAN, Hüseyin YURTSEVEN

45- Yetişme Ortamının Aktif Uydu Görüntüsü (Radarsat-1) Belirlenmesi: Artvin-Merkez Planlama Birimi Örneği, Alkan GÜNLÜ, Emin Zeki BAŞKENT, Uzay KARAHALİL

46- Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri Kullanılarak Orman Örtüsünün Segment-Tabanlı Sınıflandırılması, Muhittin İNAN, Hakan YENER

47- Hidrolik Sanat Yapılarından Upvc Boru Uygulamaları (Kastamonu, Handüzü Orman İşletme Şefliği Örneği), Korhan ENEZ, Burak ARICAK

48- Eskişehir Bölgesinde Dozerle Orman Yol Yapım Tekniğinin İncelenmesi, Tolga ÖZTÜRK, Muhittin İNAN, Necmettin ŞENTÜRK

49- Orman Yollarında Drenaj Tesislerinin Konumlandırılması İçin Gerekli Esasların Belirlenmesi (Belgrad Ormanı Örneği), Tolga ÖZTÜRK

50- Cbs Tabanlı Karar Destekleme Sistemi İle Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması, Abdullah E. AKAY, Dursun ŞAKAR

51- Samsun Vezirköprü Yöresinde Polietilen Oluk Sistemi İle İnce Çaplı Ürünlerin Taşınmasında İş Verimliliği, H. Hulusi ACAR, Saliha ÜNVER, Habip EROĞLU

52- Hasat Artıkları Tedarik Zincirine Yönelik Sistem Tasarımı, Mehmet EKER, H. OĞUZ Çoban, Hasan ALKAN

53- Bölmeden Çıkarmada Sürütme İzleri ve Çevresel Sorunları, Selçuk GÜMÜŞ, Yılmaz TÜRK

54- Orman Yollarında Meydana Gelen Toprak Kaybı Sorunları, Yılmaz TÜRK, Selçuk GÜMÜŞ

55- Hayvan Gücü İle Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verimlilik Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Habip EROĞLU, Tuncay ÖZMEN

56- Orman Yolu Yapım Çalışmalarının Çevreye Verdiği Zararların Değerlendirilmesi, Erhan ÇALIŞKAN, Sadık ÇAĞLAR

57- Orman Sırt ve Yayla Yollarının Yapım Tekniği ve Bakım Yönünden İrdelenmesi (Çankırı Örneği), Kayhan MENEMENCİOĞLU, Ender BUĞDAY

58- Valmet 911 Üretim Makinesinin Teknik Özellikleri ve Çalışma Prensipleri, Tolga ÖZTÜRK, Mesut HASDEMİR

59- Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Odun Hammaddesi Üretim Çalışmalarının Mekanizasyon Açısından Değerlendirilmesi, A. Köksal COŞKUN, Habip EROĞLU, M. Sinan ÖZKAYA, Kemal ÇETİNER, Fuat BİLGİN

60- Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Optimum Boylama Yönteminin Kullanılması, Abdullah E. AKAY, Hasan SERİN, Mehmet PAK, Neşe YENİLMEZ

61- Adapazarı-Hendek Orman Fidanlığında Çalışan İşçiler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Habip EROĞLU, Ayşe Gül DEMİR, Nurettin KADİM

62- Dış Kaynaklı Tümleşik Su Havzası Rehabilitasyon Projelerinin Getirileri ve Götürüleri, Yücel ÇAĞLAR

63- Orman ve Su Kaynakları Orman ve Su Ekosistem İlişkisi, M. Mustafa TUNCER, Ömer Naci KAYA

64- Baraj Havzalarında Hydroseeding Yöntemi İle Erozyona Karşı Mücadele, Mine ÖZKAN

65- Murgul Yalancı Akasya Ağaçlandırmalarının ve Bitişiğindeki Otlak Alanların Yüzeysel Akış, İnfiltrasyon Kapasitesi ve Erozyonu Önleme Bakımından Karşılaştırılması, Aydın TÜFEKÇİOĞLU, Sinan GÜNER, Mehmet KÜÇÜK

66- Artvin Çoruh Nehri Su Havzasında Erozyon Kontrolü Amaçlı Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Kadir PEKAL, Fahrettin TİLKİ

67- Hidroelektrik Santralleri (Hes) ve Rüzgar Enerjisi Santralleri (Res)’nde Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed), Şağdan BAŞKAYA

68- Artvin’de Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Neden Olduğu/Olacağı Ekolojik ve Sosyal Sorunlar, Mehmet ÖZALP, Oğuz KURDOĞLU, Esin Erdoğan YÜKSEL, Saim YILDIRIMER

69- Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Yatırımlarının Yasal Süreç, Çevresel Etkiler, Doğa Koruma ve Ekoturizmin Geleceği Kapsamında Değerlendirilmesi, Oğuz KURDOĞLU, Mehmet ÖZALP

70- Erozyon Kontrol Sahalarında Kullanılan Yalancı Akasyanın (Robinia pseudeoacacia L.) Toprak Özelliklerine Etkisi (Artvin-Pamukçular Havzası Örneği), Turan YÜKSEK, Mehmet ÖZALP, Filiz YÜKSEK, Esin Erdoğan YÜKSEL, Ferit DEHŞET, Eren İNANLI

71- Pinus Pınea L. (Fıstık Çamı)’De İzoenzim Analizi Yardımıyla Genetik Yapının Belirlenmesi, Zeki YAHYAOĞLU, İbrahim TURNA

72- Finike Ardıcı (Juniperus phoenicea L.)’Nın Kozalak ve Tohum Özellikleri Üzerine Araştırmalar, İsmail DUTKUNER, Emrah YÜKSEL

73- Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana Subsp. bornmulleriana Mattf.) Populasyonlarında Tohum Özelliklerine Bağlı Genetik Çeşitlilik, İbrahim TURNA, Hakan ŞEVİK, Zeki YAHYAOĞLU

74- Başlıca Tohum Fizyolojisi Niteliklerinin Sıcaklık-Tohum Nemi Diyagramında Gösterimi (Doğu Kayını Tohumu Örneği), Mustafa YILMAZ

75- Farklı Ön İşlemlerin Cotoneaster nummularia Fisch.&Mey. Tohumunun Çimlenmesi Üzerine Etkisi, Fahrettin TİLKİ, Semra KAMBUR

76- Hanönü-Günlüburun (Kastamonu) Karaçam Tohum Bahçesinde Etkili Klon Sayisi ve Klonal Varyasyon, Ahmet SIVACIOĞLU, Hakan ŞEVİ, Nuri ÖNER

77- Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) ve Gladiçya (Gleditsia triacanthos L.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Sıcaklık Derece ve Sürelerinin Çimlenme Oranlarına Etkisi, Mehmet BAŞBAĞ, Davut AYZİT

78- Sıcaklık Şoklarının Doğal Çam Türleri Tohumlarının Canlılığı Üzerine Etkisi, Sezgin AYAN, Tuğba USTA

79- Doğu Ladini’nde (Pıcea orientalıs) Islah Çalışmaları, Fatih TEMEL

80- Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) Tohumlarında Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Koşullarının Çimlenme Üzerine Etkisi, Hakan ŞEVİK, Zeki YAHYAOĞLU, İbrahim TURNA

81- Pyracantha coccinea Roem. Tohumunun Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi, Semra KAMBUR, Fahrettin TİLKİ

82- Kurak ve Yarıkurak Alanlarda Fidan Üretimine Genel Bir Bakış, C.Ünal ALPTEKİN, Bora İMAL

83- Orman Fidanlıklarında Fidan Söküm Dönemi Tespitinde Kullanılabilecek Yöntemler, Ayşe DELİGÖZ, Musa GENÇ

84- Saplı Meşe (Quercus robur L.) Yapay Gençleştirme Çalışmalarında Fidan Yaşının Büyüme ve Dikim Başarısı Üzerine Etkisi, Halil Barış ÖZEL, Murat ERTEKİN

85- Küresel İklim Değişikliği Dikkate Alınarak Kurak ve Yarıkurak Alanların Ağaçlandırılması ve Zararlı Böceklerle Mücadelesine Yönelik Öneriler (Çankırı İli Örneği), Nuri ÖNER, Ziya ŞİMŞEK, Yalçın KONDUR, Bora İMAL, Muharrem ŞİMŞEK

86- Artvin Yöresinde Yaz Sonu Dikimlerinin Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link.) Fidanların Tutma Başarısı ve Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkileri, Zafer ÖLMEZ, Mahinur SÜNER, Kemal ÇETİNER, Gökçen HANGİŞİ ÖLMEZ

87- Karayolu Motorlu Taşıtlarından Çıkan Gazların Bir Toros Sediri Yol Kenarı Ağaçlandırmasında Artım ve Büyümeye Etkisi, Serdar CARUS, Yılmaz ÇATAL, Ö.Kamil ÖRÜCÜ, Mehmet DEMİRKOL

88- Edirne İlinde Ceviz Ağaçlandırma Çalışmalarının Tarım Yönünden Analiz ve Sentezi, Yaşar AKÇA

Etkinlikler
Halk Oyunları Gösterisi
Halk Oyunları Topluluğunun Yerel Kareografilerinden Oluşan gosterileri kongrede bulunan davetlilerin katılımlarıyla gercekeleştirildi.
Resimler ve haberin devamı için tıklayınız...

Sergi
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu projelerden oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.
Resimler için tıklayınız...

Saz Eserleri Dinletisi
“III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi” etkinlikleri kapsamında tertip edilen Özdemir Hafızoğlu saz eserleri dinletisi...
Resimler

Kapanış Oturumu
Kapanış oturumu AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Güner Başkan Yardımcılığında gerçekleştirildi.
devamı için tıklayınız...

Kır Yemeği
AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Kongre çalışanları ile beraber kır yemeğine katıldı.
resimler için tıklayınız...

Basında Kongre
Destekleyen Kurumlar