Açılış Oturumu
Açılış otururumu Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER’in başkanlığında, Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR’ın “Klorofilya’da Ormancılık (Bir “Ütopya Denemesi”) ve Sayın Abdurrahman SAĞKAYA’nın “Ormancılığın Dünü ve Geleceği” konulu çağrılı sunumları ile gerçekleştirildi.
devamı için tıklayınız

Oturumlardan Resimler

Kongreden Genel Resimler
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
20-22 Mayıs 2010
Resimler için tıklayınız...

Özel Oturumlar
14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı
14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Başkanlığında gerçekleştirildi.
Resimler için tıklayınız...

Öğrenci Oturumu
AÇÜ Orman Fakültesi öğrencileri ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Resimler için tıklayınız...

ODSUTZ Oturumu
Ormana Dayalı Sektör Ulusal Teknoloji Zemini (ODSUTZ) Oluşturulması Amacıyla Bir Değerlendirme
devamı...

Teknik Gezi

Daha Büyük Haritayı Görüntüle

Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanı teknik gezisi katılımcılar ile beraber 22.05.2010 tarihinde gerçekleştirildi.

Resimler için tıklayınız...

Bildiri Kitapları III. Cilt

89- Kahramanmaraş-Başkonuş Dağı Saf Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Meşcerelerinde Ağaç Tabakalarının Bazı Meşcere Özelliklerinin Karşılaştırılması, Mahmut D. AVŞAR

90- Karışık Meşcerelerin Büyük Alan Siper Yöntemi İle Gençleştirilebilirliği, Ali DEMİRCİ

91- Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kayın Ormanlarında Bakım İşlemlerinin Önemi ve Bazı Öneriler, Mustafa YILMAZ, Osman HASIRCI

92- Aralamanın Dişbudak (Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa) Plantasyonunun Gelişimine Etkisi, Emrah ÇİÇEK, Faruk YILMAZ, Ali Kemal ÖZBAYRAM, Bilal ÇETİN

93- Kahramanmaraş-Önsen Doğal Fıstıkçamı Ormanı Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Mustafa YILMAZ, Fatih TONGUÇ, Nuri BOZALİ

94- Rüzgar Devriği Hasarlarında Durum Değerlendirmesi ve Odun Üretimi, M. Osman ENGÜR

95- Ülkemizde Doğal Korunan Alanlar ve Milli Parklarda Alınabilicek Silvikültürel Önlemler, C.Ünal ALPTEKİN, Bora İMAL, Nuri ÖNER

96- Azerbaycan’in Doğasinda Pinus edarica Medw. (Eldar Çami) Çaminin Doğal Röprödüksiyonu, Vahid FARZALIYEV

97- Sarıçam (Pinus silvestris L.) Meşcerelerinde Aralama Uygulamaları, Aşkın GÖKTÜRK, Ali DEMİRCİ, Sinan GÜNER

98- Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı Topraklarının Bazı Özellikleri ve Sınıflandırması, Ceyhun GÖL, Hüseyin YILMAZ, Semih EDİŞ

99- Polivinilalkol, Hümik Asit ve Poliakrilamid Uygulamalarının Strüktürel Stabilite ve Toprak Kayıpları Üzerine Etkileri, Ekrem Lütfi AKSAKAL, Taşkın ÖZTAŞ

100- Meralarda Bitkilendirme, Koruma ve Gübreleme Uygulamalarının Toprak Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkileri, İrfan OĞUZ, Sabit ERŞAHİN, Fergan KARAER, Tahsin TAŞYÜREK

101- Artvin Merkez Seyitler Köyünde Erozyon Kontrol Amaçlı Yapılan Ağaçlandırma ÇalışmasınınnBazı Toprak Özelliklerine Etkisi, Filiz YÜKSEK, Mehmet KÜÇÜK, Esin Erdoğan YÜKSEL, Sinan Güner

102- The Study Of Pine Forest Soils And Its Habitit Microorganisms In Borjomi-Bakuriani Gorge, E. NAKAİDZE, G. TSERETELİ, M. BURJANADZE, A. SUPATASHVİLİ, T. URUSHADZE

103- Dünya’da ve Türkiye’de Kullanılan Toprak Sınıflandırma Sistemlerine Genel Bir Bakış, İsmet YENER, Engin GÜVENDİ……………………………………………………………………………

104- Kızılırmak, Yeşilırmak İle Kelkit Vadisinde Doğal Yayılış Gösteren Menengiç (Pistacia terebinthus L. ) Ağaçlarının Toprak ve Ekolojik Özelliklerinin Ortaya Konması, Meyve Verme Potansiyellerinin Belirlenmesi, M. Mustafa TUNCER, Ömer Naci KAYA

105- Farklı İklim ve Topografya Koşullarında Toprak Organik Karbonu Potansiyel Dinamiğinin Matematiksel Modellemesi, Sabit ERŞAHİN

106- İklim Değişimi ve Sürdürülebilir Ormancılık, Ahmet SIVACIOĞLU, Nuri ÖNER

107- Saf Sarıçam Meşcerelerinde Kök Kütlesi, Kök Üretimi ve Kök Karbon Depolama Miktarlarının Yaş Sınıflarına Göre Değişimi, Aydın TÜFEKÇİOĞLU, Mehmet KÜÇÜK

108- Saf ve Karışık Sarıçam Meşcerelerinde Kalın Kök Kütlesi Miktarı ve Bunu Etkileyen Etmenler, Aydın TÜFEKÇİOĞLU, Mehmet KÜÇÜK, Kamil KIRIŞ, Onur ZENGİN

109- Murgul Yalancı Akasya Ağaçlandırmalarının ve Bitişiğindeki Otlak Alanların Toprak Üstü Biyokütle, Kök Kütlesi, Kök Üretimi ve Karbon Depolama Yönlerinden Karşılaştırılması, Sinan GÜNER, Aydın TÜFEKÇİOĞLU, Ahmet DUMAN, Mehmet KÜÇÜK

110- Kök Ayrışma Seyri Üzerinde Ağaç Türünün ve Topografyanın Etkisi, Temel SARIYILDIZ, Murat ACAR, Mehmet KÜÇÜK

111- Kireçin Ormancılıkta Kullanılma Olasılıları, Ayşegül Gözde TİRYAKİ, Betül TAHMAZ

112- Artvin İlinde Nesli Tehlike Altında Olan Bitki Türleri, Özgür EMİNAĞAOĞLU, Zurab MANVELİDZE, Nino MEMİADZE

113- Artvin-Camili Bölgesinde Yetişen Rhododendron L. Taksonları Odunlarının Yükseltiye Bağlı Varyasyonları, Bedri SERDAR, Turgay BİRTÜRK, Reyhan GENÇ

114- Rize İli Folarısında Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Kullanım Alanları, Gülsüm YALDIZ, Turan YÜKSEK, Nazım ŞEKEROĞLU

115- Biyoçeşitliliğimizin Az Bilinen Bileşenleri “Bryofitler”, Gökhan ABAY, DERYA KAMER

116- Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki Odun Dışı Orman Ürünlerinin Gözdesi; Vaccinium arctostaphylos L., Abdurrahman ERBAY, Ahmet İPEKHANİFE, Erdoğan GENÇ

117- Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki Şimşir Potansiyeli ve Kullanımı, Kenan ATEŞ, Ahmet İPEK, Şenol YILDIZ

118- Kurak ve Çorak Alanların Rehabilitasyonunda Kullanılabilecek C3 ve C4 Bitkilerinde Ekofizyolojik Parametreler, Ferit KOCAÇINAR, Ahu Alev ABACI, Uğur KEZİK

119- Türkiye’de Gıda Ormancılığı Olanakları; Niksar Orman İşletme Müdürlüğü Örneği, Mehmet ÖZDEMİR, Ömer Naci KAYA

120- Gümüşhane Yöresinde Odun Dışı Orman Ürünleri İşletmeciliği: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler, Osman KOMUT, Atakan ÖZTÜRK

121- Rize İli Orman ve Kıyı Köylülerinin Kalkındırılmasında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Önemi, Gülsüm YALDIZ, Turan YÜKSEK, Nazım ŞEKEROĞLU

122- Türkiye'de Yetişen Bazı Önemli Boya Bitkilerinin Üretim Teknikleri ve Elde Edilen Renklerin Haslık Dereceleri, Mustafa DEMİR, Sebahattin ÇELİK, Ömer Faruk NOYAN

123- Bolu, Düzce ve Zonguldak Ormanlarında Yetiştirilen Böğürtlenlerden Üretilen Böğürtlen Sirkesinin Bazı Rutin Gıda Analiz Yöntemleri İle İncelenmesi, Seyhun YURDUGÜL, Hami ALPAS, Faruk BOZOĞLU

124- Rhamnus petiolaris Boiss. ve Rhamnus oeoides subsp. graecus (Boiss & Reut.) Holmboe Odunlarının Anatomisi, Bülent AKGÜN, Turgay BİRTÜRK , Ziya GERÇEK

125- Dünya ve Türkiye’de Kültür Mantarcılığı ve Geliştirilmesi, Selim ŞEN, Mesut YALÇIN

126- Kahramanmaraş’ın Sulak Alanlarından Gavur ve Kumaşır Göllerinin Kuşlar Açısından Önemi ve Çevre Etiği, Selçuk İNAÇ

127- Yaban Hayatında Biyorestorasyon, İdris OĞURLU,Yasin ÜNAL, Şengül AKSAN

128- Artvin’de Ayı Zararları ve Sebepleri Üzerine Bir Araştırma, Bülent SAĞLAM, Ahmet MIHLI, Faruk BUCAK

129- Artvin Yöresindeki Yaban Keçisi (Capra aegagrus Erxl.)’Nin Varlığı ve Sürekliliği Hakkında Değerlendirmeler, Bülent SAĞLAM, Ahmet MIHLI, Faruk BUCAK

130- Bolu Ormanlarında Kültür Ortamında Yetiştirilen Onchoryncus mykiss ‘İn(Yaygın Alabalık) Raf Ömrü’nün Uzatılması, Seyhun YURDUGÜL, Hami ALPA, Faruk BOZOĞLU

131- Türkiye’de Yangın Davranışının Belirlenmesine Yönelik Yapılan Deneme Yangınları, Ömer KÜÇÜK, Ertuğrul BİLGİLİ, Bülent SAĞLAM, Bahar DİNÇ DURMAZ, İsmail BAYSAL

132- Network Analizinin Orman Yangınlarında Kullanım Olanakları (Yenihan Orman İşletme Şefliği Örnek Çalışması), Tuğrul VAROL, Halil Barış ÖZEL, Köksal MACAROĞLU

133- Türkiye’de 2008 Yılında Çıkan Büyük Orman Yangınlarının Değerlendirilmesi, Ertuğrul BİLGİLİ, İsmail BAYSAL, Bahar DİNÇ DURMAZ, Bülent SAĞLAM, Ömer KÜÇÜK

134- Doğu Karadeniz Ormanlarında Orman Yangınları, Ertuğrul BİLGİLİ, Bahar DİNÇ DURMAZ, İsmail BAYSAL, Bülent SAĞLAM, Ömer KÜÇÜK

Etkinlikler
Halk Oyunları Gösterisi
Halk Oyunları Topluluğunun Yerel Kareografilerinden Oluşan gosterileri kongrede bulunan davetlilerin katılımlarıyla gercekeleştirildi.
Resimler ve haberin devamı için tıklayınız...

Sergi
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu projelerden oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.
Resimler için tıklayınız...

Saz Eserleri Dinletisi
“III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi” etkinlikleri kapsamında tertip edilen Özdemir Hafızoğlu saz eserleri dinletisi...
Resimler

Kapanış Oturumu
Kapanış oturumu AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Güner Başkan Yardımcılığında gerçekleştirildi.
devamı için tıklayınız...

Kır Yemeği
AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Kongre çalışanları ile beraber kır yemeğine katıldı.
resimler için tıklayınız...

Basında Kongre
Destekleyen Kurumlar