Açılış Oturumu
Açılış otururumu Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER’in başkanlığında, Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR’ın “Klorofilya’da Ormancılık (Bir “Ütopya Denemesi”) ve Sayın Abdurrahman SAĞKAYA’nın “Ormancılığın Dünü ve Geleceği” konulu çağrılı sunumları ile gerçekleştirildi.
devamı için tıklayınız

Oturumlardan Resimler

Kongreden Genel Resimler
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
20-22 Mayıs 2010
Resimler için tıklayınız...

Özel Oturumlar
14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı
14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Başkanlığında gerçekleştirildi.
Resimler için tıklayınız...

Öğrenci Oturumu
AÇÜ Orman Fakültesi öğrencileri ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Resimler için tıklayınız...

ODSUTZ Oturumu
Ormana Dayalı Sektör Ulusal Teknoloji Zemini (ODSUTZ) Oluşturulması Amacıyla Bir Değerlendirme
devamı...

Teknik Gezi

Daha Büyük Haritayı Görüntüle

Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanı teknik gezisi katılımcılar ile beraber 22.05.2010 tarihinde gerçekleştirildi.

Resimler için tıklayınız...

Bildiri Kitapları IV. Cilt

135- Doğu Ladini Ormanlarının Ips typographus Saldırısına Maruz Kalmasında Yetişme Ortamı ve Meşcere Özelliklerinin Etkisi, Temel SARIYILDIZ, Erol AKKUZU, Aydın Tüfekçioğlu, Fahrettin TİLKİ, Sinan GÜNER, Yaşar AKSU, Mehmet KÜÇÜK, Ahmet DUMAN

136- Picea orientalis Ormanlarında Ips typograpus‘un Mücadelesi İçin Kullanılan Feromon Tuzaklarına Düşen Predatör Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar, M.Sinan ÖZKAYA, Yaşar AKSU, Nedim TUYLU

137- Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Ips Typographus L, (Coleoptera : Scolytidea)’In Biyolojisi, Morfolojisi, Yayılışı, Zararı,Yapılan Mücadele Çalışmaları ve Alınan Sonuçlar Üzerine Araştırmalar, A.Köksal COŞKUN, Yaşar AKSU, Berna ÇELİK GÖKTÜRK

138- Picea orientalis ve Pinus silvestris Ormanlarında Zarar Yapan Ips Sexdentatus (Boerner) (Coleoptera : Scolytidea)’Un Biyolojisi, Morfolojisi, Yayılışı, Zararı, Yapılan Mücadele Çalışmaları ve Alınan Sonuçlar Üzerine Araştırmalar, M.Sinan ÖZKAYA, Yaşar AKSU, Berna ÇELİK GÖKTÜRK

139- Bartın’da Sinapis arvensis L. (Yabani Hardal) Üzerinde Zarar Yapan Pieris Brassicae (Lınnaeus, 1758) (Lepıdoptera, Pıerıdae)’Nın Predatör ve Parazitoidi, Yafes YILDIZ, Azize Toper KAYGIN

140- Feromon Tuzaklarının Asılma Yüksekliklerinin Böcek Yakalama Oranı Üzerine Etkileri, Temel GÖKTÜRK, M. Sinan ÖZKAYA, Yaşar AKSU

141- Kabuk Soyum Tekniklerinin Kabuk Böcekleri Mücadelesindeki Rolü, Temel Göktürk, Yaşar AKSU, M.Sinan ÖZKAYA, Kemal ÇETİNER

142- Yeniden Yakalama Yöntemi Kullanılarak Feromon Tuzaklarının Etkinliğinin Belirlenmesi, Temel GÖKTÜRK, Medea BURJANADZE, Yaşar AKSU, Archil SUPATASHVİLİ

143- İklimin Ips typographus (L.)’un Tuzaklanması, Yoğunluğu ve Zararı Üzerine Etkisi, Erol AKKUZU, Temel SARIYILDIZ

144- Azerbaycanın Lenkeran Bölgesindeki Hirkan Milli Parkında Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae) Trofik İliskileri, Şeyda MAHARRAMOVA

145- Sarıkamış (Kars) Ormanlarında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Titrek Kavak (Populus Tremula L.)’Da Zararlı Coleoptera Türleri, Göksel TOZLU, Temel GÖKTÜRK, Levent GÜLTEKİN

146- Picea Orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Dendroctonus Micans kug (Coleoptera: Scolytidea)’un Biyolojisi, Morfolojisi, Yayılışı, Zararı, Yapılan Mücadele Çalışmaları ve Alınan Sonuçlar Üzerine Araştırmalar, A.Köksal COŞKUN, Yaşar AKSU

147- Kabuk Böceklerinin Feromon Tuzaklarına Yönelirken Renk ve Tuzak Tipi Ayrımı Yapıp Yamadıklarının Tespiti Üzerine Araştırmalar, A.Köksal COŞKUN, Yaşar AKSU

148- Böceklerin Kolleksiyon Tekniklerinden Yeni Bir Metod Polyester İçine Hapsetme, Temel GÖKTÜRK, Yaşar AKSU

149- Annosum Kök Çürüklüğüne Karşı Uygulanan Biyolojik Kontrol Ajanı: Phlebiopsis gigantea, H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJÄRVİ, Asko LEHTİJÄRVİ, A. Gülden ADAY, Funda OSKAY

150- Dişbudaklarda Geriye Doğru Ölüme Neden Olan Chalara fraxinea ve Diğer Fungal Etmenler, H. Tuğba DOĞMUŞ – LEHTİJÄRVİ, Asko LEHTİJÄRVİ, Mertcan KARADENİZ

151- Isparta- Yenişarbademli İlçesi Konifer Ormanlarında İbre ve Sürgün Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin Tespiti, Asko LEHTİJÄRVİ, Funda OSKAY, A. Gülden ADAY, H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJÄRVİ

152- Ormancılık ve Peyzaj Mimarlığında Mikoriza Aşılı Fidanların Kullanımı ve Faydaları, Müberra PULATKAN, Mustafa VAR

153- Toprak Sıkışmasına Bağlı Fiziksel Ortam Özelliklerindeki Etkileşimler, Bülent TURGUT, E.Lütfi AKSAKAL, Taşkın ÖZTAŞ

154- Biyoçeşitlilik ve Floristik Çeşitlilik Açısından Alpin Alanların Önemi, Derya SARI

155- Trabzon ve Yöresinde Doğal Olarak Bulunan Bazı Meyveli Bitkilerin Yetişme Teknikleri ve Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilmesi, Banu BEKCİ, Deryanur DİNÇER, Mustafa VAR, Zeki YAHYAOĞLU

156- Botanik Bahçelerinin Kullanıcılara Sağladığı Eğitsel ve Rekreatif İmkânlar: Türkiye ve Dünya’dan Örnekler, Mustafa VAR, Banu KARAŞAH

157- Kentsel Ağaçlandırmaların Ekolojik Çevre Üzerine Etkileri, Pınar GİRTİ, Yaşar Selman GÜLTEKİN, Sinem ÖZDEDE

158- Kentsel Ekosistemlerde Sürdürülebilirlik ve Açık-Yeşil Alanlar, Zöhre BULUT, Çiğdem KILIÇASLAN, Bülent DENİZ, Barış KARA

159- Kent Planlamasında Peyzaj Mimarlarının Yeri ve Önemi, Yahya BULUT, Ömer ATABEYOĞLU

160- Kentsel Kıyı Alanlarının Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi; Trabzon Örneği, Banu KARAŞAH, Derya SARI, Nilgün GÜNEROĞLU

161- Artvin İlindeki İklim Şartlarının Turizm ve Rekreasyon Aktiviteleri Açısından Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Süleyman TOY, Sevgi YILMAZ

162- Doğu Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğinin ve Bölgenin Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkisinin Artvin İli Özelinde İncelenmesi, Sevgi YILMAZ, Süleyman TOY, Hasan YILMAZ

163- Doğu Karadeniz Bölgesine Dair Yapılan İklim Değişikliği Öngörülerinin Bölgedeki Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi, Süleyman TOY, Hasan YILMAZ, Sevgi YILMAZ

164- Kentsel Yeşil Alanlarin Planlanmasi ve Tasarimini Etkileyen Faktörler: Artvin İli Örneği, Zehra EMİNAĞAOĞLU, Ayşe YAVUZ

165- Erzurum Kenti Örneğinde, Kent Ormanı Niteliği Taşıyan Alanların Rekrasyonel Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, Serkan ÖZER, Nalan YILDIZ

166- Peyzaj Tasarımında Kullanılan Yapısal Elemanların Karbon Ayak İzlerinin Değerlendirilmesi, Elif KUTAY KARAÇOR, Özgür Yerli, Pınar GİRTİ GÜLTEKİN, Sinem ÖZDEDE

167- Ülkemizdeki Doğal Sit Alanlarının Mevcut Durumu Analizi (Bodrum Yarımadası Örneği), Atila GÜL, Candan KUŞ ŞAHİN

168- Ülkemizde Alternatif Turizm Bir Dalı Olan Ekoturizmı Çeşitlerinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Uygulama Alanları, Elif AKPINAR, Yahya BULUT

169- Artvin Kenti ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi, Hilal YILMAZ

170- Artvin İli’nde Agroforestry (Tarımsal Ormancılık) Uygulamaları ve Bu Uygulamalarda Kullanılan Bitki Türleri ve Peyzaja Katkıları, Hilal YILMAZ, Hasan YILMAZ

171- Ekolojik Temelli Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması, Hilal TURGUT, Sevgi YILMAZ

172- Türkiye Denizlerinde Bazı Tropik ve Yerli Ağaç Türlerinde Oluşan Tahribatın İncelenmesi, Selim ŞEN, Mesut YALÇIN

173- Doğu Ladini (Pıcea orıentalıs) ve Sarıçam (Pınus sylvestrıs) Öz ve Diri Odunlarının Kahverengi (Conıophora puteana) ve Beyaz (Trametes versicolor) Çürüklük Mantarlarına Karşı Dayanımının Araştırılması, Nihat Sami ÇETİN, Emre BİRİNCİ, Nilgül ÖZMEN

174- Saksinik Anhidrit Modifikasyonu İle Eucalyptus Grandıs W. Hıll Ex Maıden Diri Odununa Boyutsal Sabitlik Kazandırılması, Nihat Sami ÇETİN, Gamze GÜLTEKİN, Nilgül ÖZMEN

175- Odun Plastik Kompozitleri ve Ülkemizde Odun Plastik Kompozit Üretiminde Kullanılabilecek Hammaddeler Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Mürşit TUFAN, Fatih MENGELOĞLU

176- Artvin ve Yöresinde Tel Direklerindeki Kusur ve Tahribatların Tesbiti, Engin Derya GEZER, Ali TEMİZ, Turan YÜKSEK

177- Odunun Kimyasal Modifikasyonu, Eylem DİZMAN TOMAK, Ümit Cafer YILDIZ

178- Yeni Nesil Su Bazlı Mikro-Emülsiyon Sistem Formülasyonlarla Muamele Edilen Doğu Kayınının Bazı Fiziksel Özellikleri, Sibel YILDIZ, Ümit C. YILDIZ, Eylem DİZMAN TOMAK

Etkinlikler
Halk Oyunları Gösterisi
Halk Oyunları Topluluğunun Yerel Kareografilerinden Oluşan gosterileri kongrede bulunan davetlilerin katılımlarıyla gercekeleştirildi.
Resimler ve haberin devamı için tıklayınız...

Sergi
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu projelerden oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.
Resimler için tıklayınız...

Saz Eserleri Dinletisi
“III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi” etkinlikleri kapsamında tertip edilen Özdemir Hafızoğlu saz eserleri dinletisi...
Resimler

Kapanış Oturumu
Kapanış oturumu AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Güner Başkan Yardımcılığında gerçekleştirildi.
devamı için tıklayınız...

Kır Yemeği
AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker Kongre çalışanları ile beraber kır yemeğine katıldı.
resimler için tıklayınız...

Basında Kongre
Destekleyen Kurumlar