Kapanış Oturumu
Kapanış oturumu kongre başkanı AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER'in başkanlığı ile kongre sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER'in yardımcılığında gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarafından kongre düzenleme kuruluna ve kongre süresince emeği geçen herkese teşekkür edildi. Ve yine katılımcıların oybirliği ile III. Karadeniz Ormancılık Kongresi sonucu ortaya çıkan önerilerinde yer aldığı sonuç bildirgesinin yayınlanarak tüm katılımcılara ulaştırılacağı belirtilerek kongre sonlandırıldı.

SONUÇ BİLDİRGESİ