III. ULUSAL KARADENİZ ORMANCILIK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
TUBITAK ve Ormana Dayalı Sektör Avrupa Teknoloji Platformu’nun oluşturması amacıyla  TUBITAK Başkanlık Binası’nda gerçekleştirilen 2 toplantının ardından,

Ormana Dayalı Sektör Ulusal Teknoloji Zemini (ODSUTZ) Oluşturulması Amacıyla Bir Değerlendirme özel oturumunda;

Avrupa Teknoloji Platformları (ATP)’nın genel bir tanımı yapılmış ve beklentiler konuşulmuştur.  Amaç; Sektörün sürdürülebilirliği,  yeterliliğini inşa etmeye devam etmenin yani sıra, rekabet gücünü de artırmak. Yenilenebilir orman kaynaklarının devamlılığını garanti altına almak. Avrupa Araştırma Alanı’nın bütünleştirilmesi ve işbirliği ve ormana dayalı yenilenebilir kaynakların kullanımı ile ilgili araştırmalara odaklanma hedeflerini yerine getirmek, oluşumu yangınlaştırmak ve tüm paydaşlara ulaşabilmek için bir İŞBAP ( Bilimsel ve Teknolojik  İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI Kurma Girişimi Projeleri Destekleme) projesinin yazılmasına oy birliği ile karar verilmiş ve bu amaçla, Her üniversiten birer akademisyen, Kavakçılık Araştırma Enstitüsü, Orman Bakanlığı ve Özel Sektörden bazı temsilcilerin bulunduğu bir grup ile platform çalışmaları  başlatılmıştır.