Öğreci Oturumu
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi kapsamında örgenci oturumu gerçekleştirilmiştir.

Bu oturuma Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri katılmışlardır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri Artvin’de öğrenci olmak, Orman Fakültesinin tercih edilme nedenleri, Orman Mühendislerinin gelecekten beklentileri ; Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi ise Kastamonu’da yaşayan öğrencilerin karşılaştığı sıkıntılar  adlı konuları sunmuşlardır.
Konuşmacıların sunumları bitiminde sorular ve tartışma gerçekleştirilmiştir. Oturumda iki üniversitenin ortak sorunları dile getirilmiş bunun dışında Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü II. Öğretimin açılması, 5531 sayılı kanun, Artvin’de Orman Mühendislerinin özel çalışma alanları, Ormancılık kooperatifleri, Orman Mühendisi olan kişinin işletmedeki uygulama sorunları, staj süresinin kısıtlı olması ve kongrede konuşulan sorunların çözüm yolları konuları tartışılmıştır.

Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin sorunlarının benzer olduğu karşılıklı onaylanmıştır. Diğer tartışma konularında ise, II. Öğretimin kaliteyi düşüreceği, 5531 sayılı kanunun yeni mezun olan orman mühendislerinin iş imkanlarını kısıtladığı, Artvin’de özel sektörde iş imkanlarının fazla olması, kooperatiflerin rant sağlaması adına yapılan olumsuz çalışmalar, Orman mühendislerinin işletmelerdeki uygulamaya yönelik karşılaştığı sıkıntıların öğrenim süresi boyunca uygulama derslerine ağırlık verilmesiyle giderilebileceği, Staj süresinin 4 yıllık zaman dilimine yayılması sonuçlarına ulaşılmıştır.

Son olarak da Orman Fakülteleri öğrencilerinin problemlerinin dinlenmesi, dikkate alınması ve sorunların çözüm yollarının araştırılması gerektiği belirtilerek öğrenci oturumu sonlandırılmıştır.